Stavební úpravy části 5.NP budovy C pro pracoviště ERCP, Nemocnice Tábor, a.s.

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby řeší požadavek investora na stavební úpravy jižní části 5.NP stávající budovy C za účelem vybudování nového diagnosticko-terapeutického pracoviště endoskopické retrográdní cholangiopankre­atografie (dále jen ERCP), které nahradí dosavadní provoz situovaný v rámci radiodiagnostického oddělení v přízemí budovy B.