Aktuálně v Pradastu

Největší modulární stavba postavená za 191 dní

V případě novostavby Mateřské školy Úsměv v Benešově se jedná o největší modulární stavbu v Čechách, která byla postavena za rekordních 191 dní včetně demolice původní stavby.

Největší modulární stavba postavená za 191 dní

Celý článek o modulární stavbě.

Novostavba MŠ v Herinku

Jedná se o jednopodlažní novostavbu mateřské školy pro 48 dětí.

Slavnostní otevření novostavby pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

V úterý 25.2.2020 proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu. Novostavba se nachází v jihozápadní části horního areálu a je spojena dvěma nadzemními krčky do pavilonu L a do pavilonu R.

Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s.

Jedná se o stavbu navrženou jako zdravotnické nemocnické zařízení – psychiatrie. V budově budou umístěny ordinace pro docházkovou léčbu a zároveň zde bude lůžkové oddělení.

Novostavba pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jedná se o novou stavbu se souvisejícími stavebními úpravami sousedních budov (v rozsahu propojení stávajících budov (pavilonů L, O a R) a nové budovy pomocí nadzemních chodeb. Pavilon transfuze a rehabilitace bude částečně sloužit pro oddělení transfuze pro odběry krve od dárců a částečně jako lůžková stanice se souvisejícími provozy pro oddělení rehabilitace.

Slavnostní poklepání na kámen v nemocnici České Budějovice

V pondělí 22.října bylo slavnostně poklepáno na kámen v nemocnici České Budějovice. Zahajujeme zde stavbu nového pavilonu transfuze a rehabilitace.

Titul stavba roku Středočeského kraje 2018

Titul stavba roku Středočeského kraje 2018 – cena hejtmanky Středočeského kraje 2018 získala firma PRADAST s.r.o. s Novostavbou mateřské školky Úsměv v Benešově.

Přihlašovatel: Město Benešov
Dodavatel: PRADAST, spol. s r.o.
Investor: Město Benešov
Autor: AGE project, s.r.o.

Projektant: Ing. Milan Mlada, Ing. arch. Adéla Křížová, Ing. arch. Vít Průša

Zdůvodnění udělení ocenění: Novostavba MŠ Úsměv je příkladnou ukázkou záměru města v rozvoji školství. Stavba prezentuje kvalitní architektonické řešení, které použitím modulárního systému zároveň skloubilo požadavky na rychlou výstavbu. Řešení areálu je založeno na jednoduchém, ale o to více funkčním, prostorovém konceptu. Stavba vyniká pečlivým řešením proporcí i vnitřních prostorů tříd. Moderní budova, spolu s rozsáhlým hřištěm, poskytuje dětem i pracovníkům školky uživatelsky velmi komfortní a příjemné prostředí, zároveň je vhodně začleněná do okolní obytné zástavby.

Certifikáty

 

Přístavba objektu školní jídelny ZŠ Roztoky

Jedná se o dvoupodlažní přístavbu. V 1. NP bude obsahovat prostor školní jídelny. Ve 2. NP přístavby budou obsahovat dvě kmenové třídy celkem pro 48 žáků, sociální zázemí a kabinet pro učitele. Pro maximální zjednodušení a zrychlení výstavby je stavba koncipována jako dřevostavba.

Stavba objektu DDM na pozemku č. parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou

Jedná se o novostavbu domu dětí a mládeže.