Aktuálně v Pradastu

Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavba stravovacího objektu T14. Ta je navržena jako třípodlažní a je propojena se stávajícím objektem v každém patře. V 1.NP se jedná o rozšíření stávající jídelny. Ve 2.NP bude zvětšen prostor kuchyně a ve 3.NP jsou nově navrženy šatny pro personál nemocnice České Budějovice, které jsou přesunuty z pavilonu „C“. Přístavba k pavilonu „C“ je navržena jako jednopodlažní. Jedná se o rozšíření provozu ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PŮDNÍ VESTAVBA

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav ve stávajícím objektu základní školy T. G. Masaryka, kdy bude v půdním prostoru vybudována multimediální třída pro 30 žáků, družina pro 30 žáků, 2 kabinety pro pedagogické pracovníky a sociální zařízení pro děti a personál vč. kabiny pro ZTP. Pro vstup do nových půdních prostor bude rozšířeno stávající vnitřní schodiště a vybudován venkovní bezbariérový výtah. Celkově bude objekt nově zateplen vč. výměny oken, instalovaná rekuperace vnitřních prostor a provedena rekonstrukce výměníkové stanice vč. MaR.