Aktuálně v Pradastu

Chodník v ulici 5. května, Kamenný Újezd

Předmětem této stavby je výstavba chodníku podél místní komunikace v ulici 5. května v obci Kamenný Újezd. V současné době chodník v tomto místě není, pohyb pěších, hlavně dětí, je veden pouze po komunikaci a přilehlých zelených plochách. Výstavbou chodníku bude zajištěn bezpečný pohyb dětí chodících do a z školy a školky podél místní komunikace v ulici 5. května. Zároveň dojde k výstavbě bezpečnostního přejezdového prahu přímo u vstupu do školy a školky. Dojde tak tímto ke zklidnění dopravy projíždějících vozidel, které ne vždy dodržují max. dovolenou rychlost a ohrožují tak tímto velké množství dětí pohybujících se v tomto dopravním prostoru u vstupu do školy a školky.

Stavební úpravy části 5.NP budovy C pro pracoviště ERCP, Nemocnice Tábor, a.s.

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby řeší požadavek investora na stavební úpravy jižní části 5.NP stávající budovy C za účelem vybudování nového diagnosticko-terapeutického pracoviště endoskopické retrográdní cholangiopankre­atografie (dále jen ERCP), které nahradí dosavadní provoz situovaný v rámci radiodiagnostického oddělení v přízemí budovy B.

Stavební úpravy – zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p. 18/11 a, České Budějovice

Hlavním účelem navrženého komplexního zatepleni objektu je snížení jeho energetické náročnosti, ochrana konstrukce před povětrnostními vlivy, snížení objemové napjatosti pláště vlivem tepla a v neposlední řadě zvýšení estetičnosti celého objektu. V rámci zatepleni střešního pláště bude realizovaná nová systémová povlaková krytina.

MŠ Škarvadova Letňany

Letňany mají novou mateřskou školu. Slavnostně otevřena byla koncem srpna a svou kapacitou sto míst pokryje deficit městské části.

Video ze slavnostního otevření si můžete přehrát zde: https://prahatv.eu/…novou-skolku

Přestavba expozice sov v areálu ZOO Hluboká

Jedná se o stavbu tvořenou souborem ptačích voliér – expozic zoologické zahrady.

XI. ročník soutěže PRESTA JČ 2018-2020

Tisková zpráva s vyhlášením výsledků soutěže.

Slavnostní otevřené Nové psychiatrie Nemocnice Tábor a.s.

Tisková zpráva k psychiatrii Tábor.

Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila ve čtvrtek 9. července provoz v zrekonstruovaném pavilonu I
Nemocnice České Budějovice, a.s. ve čtvrtek 9. července slavnostně zahájila provoz v pavilonu I. Přestavba pavilonu I byla po odstěhování Interního a Neurologického oddělení zahájena v srpnu 2019 a dokončena v červnu 2020. Celkové náklady stavby činí téměř 125 mil. Kč vč. DPH.

Rekonstrukce zahrnovala přestavbu a dostavbu posledního nadzemního podlaží, kam byly mimo jiné prodlouženy dva výtahy, a kompletní opravy 4 lůžkových stanic + stanice JIP, které mají většinu koupelen u pacientských pokojů upravených na bezbariérové. Dále došlo k výměně podlahových krytin, podhledů, všech topných těles a zdravotní instalace. Do všech lůžkových pacientských pokojů byly osazeny širší dveře a vyměněny byly veškeré rozvody elektroinstalací a to včetně koncových prvků a svítidel a také rozvody slaboproudu (nový je např. i komunikační systém sestra – pacient).

„Než se do pavilonu I z dolního areálu přestěhuje Oddělení následné péče 2 (ONP2) a Léčebna TBC a respiračních onemocnění, pro která je objekt zrekonstruován, poslouží tento pavilon jako dočasné působiště Oddělení následné péče 1 a Kožního oddělení, abychom mohli provést opravu pavilonu O a nezatěžovali tak naše pacienty probíhajícími stavebními pracemi,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Celková kapacita lůžkových stanic bude pro ONP2 103 lůžek, z toho 90 na standardních lůžkových stanicích a až 13 lůžek na tzv. apalické jednotce pro tracheostomované pacienty v dlouhodobém bezvědomí, která může sloužit i jako jednotka následné intenzivní péče či dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Kapacita lůžek Léčebny TBC a respiračních onemocnění je 38 lůžek, z toho 5 lůžek je určeno v samostatné stanici pro léčbu TBC. Dalších 5 lůžek je určeno pro potřeby spánkové laboratoře. Kompletní opravy se dočkaly i ambulantní provozy a také veškeré personální zázemí.

V objektu byly vyměněny vzduchotechnické jednotky a ve všech pobytových prostorách jsou nainstalovány klimatizační chladící jednotky. Součástí stavby je navíc i nové oplocení a nové chodníky, které umožní i pacientům stanice TBC v indikovaných případech trávit nějaký čas v oddělené části nemocničního parku.

Největší modulární stavba postavená za 191 dní

V případě novostavby Mateřské školy Úsměv v Benešově se jedná o největší modulární stavbu v Čechách, která byla postavena za rekordních 191 dní včetně demolice původní stavby.

Největší modulární stavba postavená za 191 dní

Celý článek o modulární stavbě.

Slavnostní otevření novostavby pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

V úterý 25.2.2020 proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu. Novostavba se nachází v jihozápadní části horního areálu a je spojena dvěma nadzemními krčky do pavilonu L a do pavilonu R.

16 článků
2 strany
1 2 následující