Aktuálně v Pradastu

Slavnostní otevřené Nové psychiatrie Nemocnice Tábor a.s.

Tisková zpráva k psychiatrii Tábor.

Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila ve čtvrtek 9. července provoz v zrekonstruovaném pavilonu I
Nemocnice České Budějovice, a.s. ve čtvrtek 9. července slavnostně zahájila provoz v pavilonu I. Přestavba pavilonu I byla po odstěhování Interního a Neurologického oddělení zahájena v srpnu 2019 a dokončena v červnu 2020. Celkové náklady stavby činí téměř 125 mil. Kč vč. DPH.

Rekonstrukce zahrnovala přestavbu a dostavbu posledního nadzemního podlaží, kam byly mimo jiné prodlouženy dva výtahy, a kompletní opravy 4 lůžkových stanic + stanice JIP, které mají většinu koupelen u pacientských pokojů upravených na bezbariérové. Dále došlo k výměně podlahových krytin, podhledů, všech topných těles a zdravotní instalace. Do všech lůžkových pacientských pokojů byly osazeny širší dveře a vyměněny byly veškeré rozvody elektroinstalací a to včetně koncových prvků a svítidel a také rozvody slaboproudu (nový je např. i komunikační systém sestra – pacient).

„Než se do pavilonu I z dolního areálu přestěhuje Oddělení následné péče 2 (ONP2) a Léčebna TBC a respiračních onemocnění, pro která je objekt zrekonstruován, poslouží tento pavilon jako dočasné působiště Oddělení následné péče 1 a Kožního oddělení, abychom mohli provést opravu pavilonu O a nezatěžovali tak naše pacienty probíhajícími stavebními pracemi,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Celková kapacita lůžkových stanic bude pro ONP2 103 lůžek, z toho 90 na standardních lůžkových stanicích a až 13 lůžek na tzv. apalické jednotce pro tracheostomované pacienty v dlouhodobém bezvědomí, která může sloužit i jako jednotka následné intenzivní péče či dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Kapacita lůžek Léčebny TBC a respiračních onemocnění je 38 lůžek, z toho 5 lůžek je určeno v samostatné stanici pro léčbu TBC. Dalších 5 lůžek je určeno pro potřeby spánkové laboratoře. Kompletní opravy se dočkaly i ambulantní provozy a také veškeré personální zázemí.

V objektu byly vyměněny vzduchotechnické jednotky a ve všech pobytových prostorách jsou nainstalovány klimatizační chladící jednotky. Součástí stavby je navíc i nové oplocení a nové chodníky, které umožní i pacientům stanice TBC v indikovaných případech trávit nějaký čas v oddělené části nemocničního parku.

Největší modulární stavba postavená za 191 dní

V případě novostavby Mateřské školy Úsměv v Benešově se jedná o největší modulární stavbu v Čechách, která byla postavena za rekordních 191 dní včetně demolice původní stavby.

Největší modulární stavba postavená za 191 dní

Celý článek o modulární stavbě.

Slavnostní otevření novostavby pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

V úterý 25.2.2020 proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu. Novostavba se nachází v jihozápadní části horního areálu a je spojena dvěma nadzemními krčky do pavilonu L a do pavilonu R.

Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s.

Jedná se o stavbu navrženou jako zdravotnické nemocnické zařízení – psychiatrie. V budově budou umístěny ordinace pro docházkovou léčbu a zároveň zde bude lůžkové oddělení.

Novostavba pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jedná se o novou stavbu se souvisejícími stavebními úpravami sousedních budov (v rozsahu propojení stávajících budov (pavilonů L, O a R) a nové budovy pomocí nadzemních chodeb. Pavilon transfuze a rehabilitace bude částečně sloužit pro oddělení transfuze pro odběry krve od dárců a částečně jako lůžková stanice se souvisejícími provozy pro oddělení rehabilitace.

Slavnostní poklepání na kámen v nemocnici České Budějovice

V pondělí 22.října bylo slavnostně poklepáno na kámen v nemocnici České Budějovice. Zahajujeme zde stavbu nového pavilonu transfuze a rehabilitace.

Titul stavba roku Středočeského kraje 2018

Titul stavba roku Středočeského kraje 2018 – cena hejtmanky Středočeského kraje 2018 získala firma PRADAST s.r.o. s Novostavbou mateřské školky Úsměv v Benešově.

Přihlašovatel: Město Benešov
Dodavatel: PRADAST, spol. s r.o.
Investor: Město Benešov
Autor: AGE project, s.r.o.

Projektant: Ing. Milan Mlada, Ing. arch. Adéla Křížová, Ing. arch. Vít Průša

Zdůvodnění udělení ocenění: Novostavba MŠ Úsměv je příkladnou ukázkou záměru města v rozvoji školství. Stavba prezentuje kvalitní architektonické řešení, které použitím modulárního systému zároveň skloubilo požadavky na rychlou výstavbu. Řešení areálu je založeno na jednoduchém, ale o to více funkčním, prostorovém konceptu. Stavba vyniká pečlivým řešením proporcí i vnitřních prostorů tříd. Moderní budova, spolu s rozsáhlým hřištěm, poskytuje dětem i pracovníkům školky uživatelsky velmi komfortní a příjemné prostředí, zároveň je vhodně začleněná do okolní obytné zástavby.

Certifikáty

 

Přístavba objektu školní jídelny ZŠ Roztoky

Jedná se o dvoupodlažní přístavbu. V 1. NP bude obsahovat prostor školní jídelny. Ve 2. NP přístavby budou obsahovat dvě kmenové třídy celkem pro 48 žáků, sociální zázemí a kabinet pro učitele. Pro maximální zjednodušení a zrychlení výstavby je stavba koncipována jako dřevostavba.

Stavba objektu DDM na pozemku č. parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou

Jedná se o novostavbu domu dětí a mládeže.