Reference » generální dodavatel

Generální dodavatel

Novostavba pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Slavnostní otevření novostavby pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny, Nemocnice Tábor a.s.

Účelem je navýšení stávajícího pavilonu o jedno podloží pro dětské oddělení.

Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C-HA Nemocnice České Budějovice, a.s. – emergency

Přístavba Oddělení urgentního příjmu (OUP) neboli Emergency byla zahájena v květnu 2017. Sestávala ze dvou částí – jednu část tvořila kompletní rekonstrukce 1. nadzemního podlaží části pavilonu C, druhou částí byla realizace přístavby pavilonu navazující na rekonstruovaný prostor.

Výstavba dvoupodlažního parkoviště nemocnice České Budějovice

Jedná se o dvoupodlažní parkoviště na místě bývalé transfuzní stanice v areálu nemocnice České Budějovice. Nová kapacita 240 parkovacích míst, celková kapacita pro veřejnost 650 parkovacích mís­t.

Nástavba dvou podlaží budovy "C" v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nástavba dvou podlaží budovy „C“ v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

SANTAL spol. s r.o.

Jedná se o přestavbu a přístavbu administrativní budovy výrobní firmy nábytku.
Autor projektu: Ing. Arch. Milan Mlada - Age project