Reference

Obchodní akademie České Budějovice – snížení energetické náročnosti

Obchodní akademie České Budějovice – snížení energetické náročnosti

Obchodní akademie České Budějovice – snížení energetické náročnosti

Rekonstrukce Obchodní akademie v Českých Budějovicích zahrnovala rozsáhlé stavební úpravy pro zvýšení energetické efektivity a estetického vzhledu budovy. Výměna dřevěných oken na dvorní fasádě za nová, tvarově věrná původním, ale s vylepšenými tepelně-technickými parametry, byla provedena v souladu s památkovou péčí. Podobně byla vyměněna i okna jižní a západní fasády za nová dřevěná s trojsklovým tepelně izolačním zasklením.

V rámci úprav byly také vyměněny vnější a vnitřní kovové dveře za nové dřevěně s tepelně izolačním zasklením. Podkroví bylo zatepleno minerální izolací a opatřeno novými sádrokartonovými vestavbami s parotěsnou fólií. Stávající střešní okna půdních vestaveb byla nahrazena novými s tepelně izolačním zasklením.

V rámci novodobé přístavby budovy Obchodní akademie byla vyměněna stará plastová okna a vnější dveře za nová s trojsklovým tepelně izolačním zasklením. Fasáda byla zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem, doplněným o silikonovou omítku. Tato komplexní revitalizace zvýšila jak estetickou hodnotu, tak energetickou účinnost budovy, což přispívá k lepšímu vnitřnímu prostředí a snižuje provozní náklady.

Rok realizace: 2021

Kontaktujte nás!

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz