Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavba stravovacího objektu T14. Ta je navržena jako třípodlažní a je propojena se stávajícím objektem v každém patře. V 1.NP se jedná o rozšíření stávající jídelny. Ve 2.NP bude zvětšen prostor kuchyně a ve 3.NP jsou nově navrženy šatny pro personál nemocnice České Budějovice, které jsou přesunuty z pavilonu „C“. Přístavba k pavilonu „C“ je navržena jako jednopodlažní. Jedná se o rozšíření provozu ústní, čelistní a obličejové chirurgie.