Stavební úpravy – zateplení domů s pečovatelskou službou, Tylova č.p. 14/11 a č.p. 18/11 a, České Budějovice

Hlavním účelem navrženého komplexního zatepleni objektu je snížení jeho energetické náročnosti, ochrana konstrukce před povětrnostními vlivy, snížení objemové napjatosti pláště vlivem tepla a v neposlední řadě zvýšení estetičnosti celého objektu. V rámci zatepleni střešního pláště bude realizovaná nová systémová povlaková krytina.