ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PŮDNÍ VESTAVBA

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav ve stávajícím objektu základní školy T. G. Masaryka, kdy bude v půdním prostoru vybudována multimediální třída pro 30 žáků, družina pro 30 žáků, 2 kabinety pro pedagogické pracovníky a sociální zařízení pro děti a personál vč. kabiny pro ZTP. Pro vstup do nových půdních prostor bude rozšířeno stávající vnitřní schodiště a vybudován venkovní bezbariérový výtah. Celkově bude objekt nově zateplen vč. výměny oken, instalovaná rekuperace vnitřních prostor a provedena rekonstrukce výměníkové stanice vč. MaR.