Aktuálně v Pradastu

Stavba objektu DDM na pozemku č. parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou

Jedná se o novostavbu domu dětí a mládeže.

Novostavba mateřské školky v obci Plav

Jedná se o novostavbu mateřské školy pro 25 dětí. Součástí stavby jsou také nové zpevněné plochy pojízdné pro příjezd vozidel ke školce včetně neveřejného parkoviště pro 9 osobních automobilů (z toho jedno parkovací stání je rezervováno pro ZTP), pochozí plochy tvořící chodník se schody a jihovýchodní zastřešenou terasu. Dále je součástí stavby nové oplocení pozemku (vytvoření areálu mateřské školy) a terénní úpravy.

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny, Nemocnice Tábor a.s.

Účelem je navýšení stávajícího pavilonu o jedno podloží pro dětské oddělení.