Aktuálně v Pradastu

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny, Nemocnice Tábor a.s.

Účelem je navýšení stávajícího pavilonu o jedno podloží pro dětské oddělení (přidat výkres v příloze 9 – Pohled severní)

Rekonstrukce pódia a hlediště dětského divadla v ZOO Hluboká nad Vltavou

Jedná se o odstranění stávajícího malého dřevěného pódia a výstavbu nového pódia, hlediště, lavic, gabionové zdi, brány a komunikace.

Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C-HA Nemocnice České Budějovice, a.s. – emergency

Jedná se o oddělení urgentního příjmu, který bude řešit většinu akutních případů dospělých pacientů směřujících do nemocnice s výjimkou porodů a stavů příslušejících do urgentní části pavilonu CH.