Reference » generální dodavatel

Generální dodavatel

Výstavba dvoupodlažního parkoviště nemocnice České Budějovice

Jedná se o dvoupodlažní parkoviště na místě bývalé transfuzní stanice v areálu nemocnice České Budějovice. Nová kapacita 240 parkovacích míst, celková kapacita pro veřejnost 650 parkovacích mís­t.

Nástavba dvou podlaží budovy "C" v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nástavba dvou podlaží budovy „C“ v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

SANTAL spol. s r.o.

Jedná se o přestavbu a přístavbu administrativní budovy výrobní firmy nábytku.
Autor projektu: Ing. Arch. Milan Mlada - Age project