Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C-HA Nemocnice České Budějovice, a.s. – emergency

Jedná se o oddělení urgentního příjmu, který bude řešit většinu akutních případů dospělých pacientů směřujících do nemocnice s výjimkou porodů a stavů příslušejících do urgentní části pavilonu CH.