Reference » generální dodavatel

Generální dodavatel

Stavební úpravy pavilonu „I“ 2020 - Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila ve čtvrtek 9. července provoz v zrekonstruovaném pavilonu I
Nemocnice České Budějovice, a.s. ve čtvrtek 9. července slavnostně zahájila provoz v pavilonu I. Přestavba pavilonu I byla po odstěhování Interního a Neurologického oddělení zahájena v srpnu 2019 a dokončena v červnu 2020. Celkové náklady stavby činí téměř 125 mil. Kč vč. DPH.

Novostavba pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Slavnostní otevření novostavby pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny, Nemocnice Tábor a.s.

Účelem je navýšení stávajícího pavilonu o jedno podloží pro dětské oddělení.

Přístavba budovy C – část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C-HA Nemocnice České Budějovice, a.s. – emergency

Přístavba Oddělení urgentního příjmu (OUP) neboli Emergency byla zahájena v květnu 2017. Sestávala ze dvou částí – jednu část tvořila kompletní rekonstrukce 1. nadzemního podlaží části pavilonu C, druhou částí byla realizace přístavby pavilonu navazující na rekonstruovaný prostor.

Výstavba dvoupodlažního parkoviště nemocnice České Budějovice

Jedná se o dvoupodlažní parkoviště na místě bývalé transfuzní stanice v areálu nemocnice České Budějovice. Nová kapacita 240 parkovacích míst, celková kapacita pro veřejnost 650 parkovacích mís­t.

Nástavba dvou podlaží budovy "C" v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nástavba dvou podlaží budovy „C“ v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

SANTAL spol. s r.o.

Jedná se o přestavbu a přístavbu administrativní budovy výrobní firmy nábytku.
Autor projektu: Ing. Arch. Milan Mlada - Age project

20 článků
2 strany
předchozí 1 2