Novostavba pavilonu transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jedná se o novou stavbu se souvisejícími stavebními úpravami sousedních budov (v rozsahu propojení stávajících budov (pavilonů L, O a R) a nové budovy pomocí nadzemních chodeb. Pavilon transfuze a rehabilitace bude částečně sloužit pro oddělení transfuze pro odběry krve od dárců a částečně jako lůžková stanice se souvisejícími provozy pro oddělení rehabilitace.